photo
Nama : Prof. Dr. Nurlan Kusmaedi, M.Pd.
NIP : 195301111980031002
NIDN :
Kode Dosen : 0
Jurusan :
Kompetensi/ Bidang Ilmu : Social Sciences (Ilmu Sosial Olahraga)
Mata Kuliah yang Diampu : Industri Olahraga, Olahraga Lansia, Sport Marketing, Sosiologi Olahraga
Riwayat Pendidikan :
S1 : STO Bandung 1982
S2 : IKIP Bandung 1992
S3 : UPI 2004
Alamat :
Telepon :
Pangkat/ Golongan : Guru Besar/IV,d